De beschikbare subsidies

De overheid heeft de verplichting de verkoop van duurzame producten te stimuleren.

Dit is voor veel ondernemers een flinke barriere, meestal bij de uitspraak "subsidie aanvragen" haken de meeste ondernemers al af. Het invullen van de aanvraag wordt erg lastig gemaakt, vandaar dat is gebleken dat veel subsidiepotten nauwelijks gebruikt worden. Uiteraard zorgt Crystal Energy Consulting dat u dit traject niet hoeft te doorlopen.

Indien u voldoet aan de voorwaarden, zal u hierin geheel ontzorgd worden.

Kleinschaligheids-investerings-aftrek (KIA)

Als een bedrijf in een boekjaar investeert in een LED installatie, kan men in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Meestal valt dit tussen € 2.301 - € 56.192, dan bedraagt de KIA voor 2018: 28%. 

LED verlichting dat bestemd is voor verhuur komt niet in aanmerking voor de KIA.

 

Energie investeringsaftrek (EIA)

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

 

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen zoals LED-verlichting. Naast de afschrijving mag men van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2018 is de aftrek 55,5%.